БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Бизнес эрхлэгч та бүхэнд хамгийн бага хүүтэй, урт хугацаатай зээлээ санал болгож байна. Та бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгө болон автомашин, тоног төхөөрөмжөө барьцаалуулах боломжтой.

 

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү Төлбөр орлогын харьцаа
200’000’000₮ хүртэл 36 сар хүртэл 3.0% – 3.4% 70%
Зээлийн эргэн төлөлт Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл
Тэнцүү төлөлт 1% 1%
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа тогтмол байх
 • Сүүлийн 6 сар уг бизнесийн үйл ажиллагааг эрхэлсэн байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй
 • Барьцаа хөрөнгө бусдад барьцаалагдаагүй байх

Бүрдүүлэх материал /ААН/:

 • Өргөдөл, анкет (татах)
 • Зээл хүссэн албан тоот
 • ААН-ын гэрчилгээ, дүрэм
 • Гүйцэтгэх удирдлагын 3*4 хэмжээтэй 1% зураг
 • Санхүүгийн тайлан
 • Зээлээр санхүүжүүлэх ажлын төсөв, төлөвлөгөө, гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • ЭХЭУБ-ийн түүхчилсэн лавлагаа (ТҮЦ машинаас авсан байж болно)
 • Тусгай зөвшөөрөл (үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагатай бол)

Бүрдүүлэх материал /иргэн/:

 • Өргөдөл, анкет (татах)
 • Иргэний үнэмлэх (хамтран зээлдэгчид бас хамаарна)
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт (хамтран зээлдэгчид бас хамаарна)
 • 3*4 хэмжээтэй, 1% зураг (хамтран зээлдэгчид бас хамаарна)
 • Орлого бүртгэлийн дэвтэр
 • Зээлээр санхүүжүүлэх ажлын төсөв, төлөвлөгөө, гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • ЭХЭУБ-ийн түүхчилсэн лавлагаа (ТҮЦ машинаас авсан байж болно)
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (шаардлагатай бол)
 • Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Автомашин
 • Тоног төхөөрөмж