АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Таны автомашиныг өндрөөр үнэлж, зээлийг тань шуурхай шийдвэрлэнэ.

 

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү

Шимтгэл

10’000’000₮ хүртэл

6 сар хүртэл 4.3%

1%

  • Бусдад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй
  • Барьцаа хөрөнгө бусдад барьцаалагдаагүй байх
  • 1% зураг
  • Иргэний үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
  • 2004 он ба түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн
  • 1% нөөц түлхүүртэй байх
  • Тээврийн хэрэгслийн 100%-ийн даатгал хийх боломжтой байх