ЛИЗИНГИЙН ЗЭЭЛ

Шинээр бизнес эхлэх, эсвэл эхлээд удаагүй байгаа бизнест тань санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байвал бид таньд тусалъя.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү Шимтгэл
30 сая.төг хүртэл 30 саяас дээш
200’000’000₮ хүртэл 18 сар хүртэл 3.4% – 3.6% 1% 0.5%
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй
 • Барьцаа хөрөнгө бусдад барьцаалагдаагүй байх
 • 1% зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Орлого тодорхойлох баримт (орлогын тооцоолол)
 • Зээлээр санхүүжүүлэх ажлын төсөв, төлөвлөгөө, гэрээ
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • ЭХЭУБ-ийн түүхчилсэн лавлагаа /мөн ТҮЦ машинаас авах боломжтой/
 • Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Автомашин